בדיקת כרומוזום X


לנקבה ישנם שני כרומוזומים של X כשהאחד מגיע מהאם והשני מגיע מהאב, כאשר רוצים לוודא כי שתי אחיות הן בעלות תכונות גנטיות זהות וכי הן באמת אחיות מאותה גנטיקה מומלץ לבצע את בדיקת כרומוזום X לאימות הדברים, לכן כשחושבים שהאב הוא האב הביולוגי אך האמהות שונות זוהי בדיקה שתוכיח וודאית את הספקולציה.

מתי רצוי להשתמש בבדיקת כרומוזום X?

כדי לאשש את ההשארה כי אתן אחיות שבטוחות כי אמכן היא אותה אינה אותה האם וכי לכל אחת יש אמא אחרת אך לא בטוחות בטוחת כי האב הוא אביכן הביולוגי לשתיכן, ניתן לבצע את הבדיקה לכרומוזום X כך שהבדיקה בוחנת אם כרומוזום X אצלן הוא אכן דומה, אם דוגמאות הכרומוזומים זהה האב הוא אביכן הביולוגי וכי שתיכן משותפות לאותו האב.

סיטואציה נוספת שתצטרכו להיעזר בבדיקת כרומוזום X היא כששתי אחיות משותפות לאותה האם ורוצות לדעת אם אביהן הוא הביולוגי לשתיהן או שהן רק אחיות למחצה, ניתן לוודא זאת בעזרת בדיקת DNA כאשר לוקחים גם מהאם דגימה כדי לוודא זאת. את הכרומוזום של האם מפרידים בבדיקה וכך מגלים אם האב הוא ביולוגי לשתיהן, לאחת מהן או לאף אחת, כיוון שבוקים את זהות הכרומוזומים של שתיהן מבלי הכרומוזום של האם שידוע לנו מלקיחת הDNA שלה. אם התוצאה זהה מדובר בשתי אחיות לאותו האב.

אם דגימת DNA מהאם אינה זמינה מכל סיבה שהיא מומלץ לבצע בדיקת STR לאחים או אחיות.


© 2006-2016 ODAL Israel – Objective DNA Analysis Labs (by easyDNA)
אודל ישראל – בדיקות גנטיות במעבדה מוסמכת של איזי דנ"א
United Kingdom | France | España | Deutschland | sverige | ישראל