הזמנה ומחירון הבדיקות:


בדיקת אבהות
בדיקת אבהות- אב לילד 1 1,350 ₪
בדיקת אבהות- אב ל-2 ילדים 1,710 ₪
בדיקת אבהות- אב ל-3 ילדים 1,998 ₪
בדיקת אבהות- אם, אב וילד אחד 1,710 ₪
בדיקת אבהות- אם, אב ו-2 ילדים 1,998 ₪
בדיקת אבהות- אם, אב ו-3 ילדים 2,300 ₪
בדיקת אבהות- אם, 2 אבות וילד 1 1,998 ₪
בדיקת אבהות- אם 2 אבות ו-2 ילדים 2,300 ₪
עלות ערכה נוספת 108 ₪
בדיקת אבהות במהלך הריון
בדיקת אבהות במהלך הריון- אב, אם ובן 7,560 ₪
בדיקת אבהות במהלך הריון- שני אבות אם ובן 9,000 ₪
בדיקת כרומוזום Y ובדיקת כרומוזום X
בדיקת כרומוזום y שני אנשים 1,800 ₪
בדיקת כרומוזום y שלושה אנשים 2,520 ₪
בדיקת כרומוזום y ארבעה אנשים 3,240 ₪
בדיקת כרומוזום x שני אנשים 2,520 ₪
בדיקת כרומוזום x שלושה אנשים 3,240 ₪
בדיקת כרומוזום x ארבעה אנשים 3,960 ₪
בדיקת mtdna לקביעת שושלת אימהית- שני אנשים 2,520 ₪
בדיקת mtdna לקביעת שושלת אימהית- שלושה אנשים 3,240 ₪
ערכה שנייה נוספת 108 ₪
בדיקת סבים וסבתות
בדיקת סבא או סבתא- שני סבים ונכד 2,160 ₪
בדיקת סבא או סבתא- סבא או סבתא אם וילד 2,160 ₪
בדיקת סבא או סבתא- סבא, סבתא אם ושני ילדים 2,520 ₪
בדיקת סבא או סבתא- שני סבים ושני נכדים 2,520 ₪
ערכה שנייה נוספת 108 ₪
בדיקת דודים ודודות
בדיקה אבהות - דוד/דודה+ ילד 1- בדיקה לשני אנשים 1,800 ₪
בדיקה אבהות - דוד/דודה אם וילד- בדיקה לשלושה אנשים 2,160 ₪
ערכה שנייה נוספת 108 ₪
בדיקת אחים
בדיקת אחים – שני אחים 1,800 ₪
בדיקת אחים – שלושה אחים 2,160 ₪
בדיקת אחים – 4 אחים 2,520 ₪
בדיקת אחים – הורה ושני אחים 2,160 ₪
בדיקת אחים – הורה ושלושה אחים 2,520 ₪
בדיקת אחים – הורה וארבעה אחים 2,880 ₪
ערכה שנייה נוספת 108 ₪
בדיקת DNA אלטרנטיבית
בדיקות dna אלטרנטיביות - שני אנשים 1,656 ₪
בדיקות dna אלטרנטיביות - שלושה אנשים 2,016 ₪
ערכה שנייה נוספת 108 ₪
בדיקת DNA לגילוי מחלות גנטיות
בדיקות dna לגילוי מחלות גנטיות - לאדם יחיד 2,502 ₪
בדיקות dna לגילוי מחלות גנטיות – לשני אנשים 2,862 ₪


© 2006-2016 ODAL Israel – Objective DNA Analysis Labs (by easyDNA)
אודל ישראל – בדיקות גנטיות במעבדה מוסמכת של איזי דנ"א
United Kingdom | France | España | Deutschland | sverige | ישראל